Prieskum záujmu o nájomné byty

Pridané: 26.10.2017 20:13:12 Počet zobrazení: 842

26 Október 2017

Mesto Kremnica zvažuje obstaranie nájomných bytov kúpou nájomných bytov. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prieskumom záujmu o nájomné byty. Obstaranie nájomných bytov by bolo realizované s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom tieto byty by boli vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré by ich následne prenajímalo.

Prieskum záujmu o nájomné byty

Jednalo by sa o dvojizbové byty s rozlohou okolo 60 m2. Trvalý pobyt v meste Kremnica nie je podmienkou.

Byty by sa prideľovali v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 9/2014 o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
V prípade Vášho vážneho záujmu Vás prosíme o vyplnenie žiadosti o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Pohľad na Kremnicu

Rozostavané nájomné byty

 

Táto stránka používa cookies. Viac info